3D visualisering - Diamantbygget R8

3D visualisering og animasjon

Animasjonsfilm og 3D film gir muligheter der virkeligheten ikke strekker til. Vi produserer 3D film, explainer film, animasjonsvideo og mer.

Statens Kartverk – Geonorge

Etter en offentlig anbudsrunde ble AVIA foretrukket som leverandør til å presentere Norges største samling av kartdata. Løsningen ble en animasjonfilm.

Den Lille Nøttefabrikken – Nøtter som nytter!

Den Lille Nøttefabrikken har i samarbeid med Norges Vel opprettet et utviklingsfond hvor en andel av salget her i Norge går tilbake til Mosambik….

Prosessen å lage animasjonsfilm

1

Vi møtes

Vi blir bedre kjent med deres prosjekt og lager en kreativ brief sammen med dere.

Første møte
2

Oppstart

Gjennom en kreativ prosess utvikler vi et konsept og en idé som vi er samstemte om.

Vi tar deg med på en reise i vår kreative verden.

Kreativ prosess
Forprosjekt
3

Produksjon

Planer blir til virkelighet. Gjennom ulike faser gjør vi modellering, animasjon og finish.

Forprosjekt
Animasjon
4

Visning og resultater

Alle filmer skal løse en oppgave. Vi bistår med produksjon, publisering og promotering av filmene, slik at de når ut til ditt publikum.

Animasjon
Resultater